Home अर्थ राजनिति आन्दोलनलाई कमजोर ठानिएको १३ घटकको ठहर