Home शेयर बजार मंगलबारको बजार : बेच्ने घटे, किन्ने बढे