Home कला/शैली भाटभटेनीमा कुहिएको फलफूल, भवानी ट्रेडर्समा कम तौलको चामल