Home अर्थ बजार नेपालमा कम उत्पादन हुँदा अनारसको आयात बढ्दै